MATKAVEKAN TOIMINTA SUOMESSA ON PÄÄTTYNYT

Matkavekan matkojen myynnistä Suomessa vastannut yritys Primera Holidays Oy asetettiin konkurssiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä 18.9.2020 kello 9.30.

Matkavekka on lopettanut matkatuotannon ja matkamyynnin Suomessa. Samalla myös suomenkielinen asiakaspalvelu on päättynyt.

 

Yhteystiedot 2.10.2020 alkaen

Matkavarauksiin ja maksunpalautuksiin liittyvät yhteydenotot osoitetaan:

TravelCo Nordic A/S
myynti@matkavekka.fi (asiointikieli englanti tai ruotsi)
www.travelconordic.com

Primera Holidays Oy:n konkurssin liittyvät tiedustelut ja yhteydenotot on osoitettava konkurssipesän pesänhoitajalle:

Pesänhoitaja Markku Lindblad, asianajaja
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
Puh. 020 749 8161
S-posti: markku.lindblad@lindblad.fi

 

PERUUTETTUJEN MATKOJEN MAKSUNPALAUTUKSET

Peruutettujen matkojen maksunpalautukset suoritetaan asiakkaille täysimääräisinä. Koronaviruspandemian aiheuttaman äärimmäisen poikkeuksellisen tilanteen takia maksupalautuksissa on viiveitä.

Matkavekan matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä TravelCo Nordic A/S on rekisteröitynyt Tanskaan ja asettanut kuluttajavakuuden tanskalaiseen Rejsegarantifonden-vakuusrahastoon. Peruutettujen matkojen maksunpalautukset suoritetaan asiakkaille Rejsegarantifondenin toimesta. Asiakkailta ei vaadita toimenpiteitä maksunpalautuksen saamiseksi.

Mikäli peruutetun matkasi lähtöpäivä olisi ollut ajalla 1.6.-31.8.2020, maksunpalautuksesi on otettu käsittelyyn 22.9.2020. Arvoitu käsittelyaika on 4–6 viikkoa. Mikäli peruutetun matkasi lähtöpäivä olisi ollut 1.9.2020 tai sen jälkeen, maksunpalautuksesi otetaan käsittelyyn mahdollisimman pian. Tämänhetkisen arvion mukaan käsittely alkaa aikaisintaan joulukuun alkupuolella.

Mahdolliset yhteydenotot maksunpalautuksiin liittyen voi lähettää myynti@matkavekka.fi englannin tai ruotsin kielellä.

Kiitämme asiakkaita kärsivällisyydestä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Matkavekka - TravelCo Nordic A/S

Matkavekka on toiminut Suomessa vuodesta 1973. Matkavekan suomenkielinen henkilökunta kiittää lämmöllä kaikki asiakkaitaan, jälleenmyyjiään ja yhteistyökumppaneitaan kuluneista vuosista.

MATKAVEKKA HAS CEASED OPERATIONS IN FINLAND

Primera Holidays Oy, the company responsible for the sale of Matkavekka's trips in Finland, was declared bankrupt by a decision of the Itä-Uusimaa District Court on 18 September 2020 at 9.30 am.

Travel production and travel sales in Finland has ended. Customer service in Finnish is no longer available.

Contact information 2.10.2020 onwards


Cancelled bookings and refunds: TravelCo Nordic A/S:

myynti@matkavekka.fi (in English or in Swedish)
www.travelconordic.com

Inquiries and contacts related to the bankruptcy of Primera Holidays Oy must be addressed to the trustee in the bankruptcy:

Trustee Markku Lindblad, lawyer
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
Tel. +358 20 749 8161
E-mail: markku.lindblad@lindblad.fi 

 

REFUNDS FOR CANCELLED TRIPS

Cancelled trips will be fully refunded. Due to the extremely exceptional situation caused by the coronavirus pandemic, there are delays in refund process.

TravelCo Nordic A/S, the responsible tour operator for Matkavekka's trips, has registered in Denmark and placed a consumer guarantee in Rejsegarantifonden. Refunds for cancelled trips will handled and paid by Rejsegarantifonden. No actions are required from customers.

If the departure date of your cancelled trip had been between June 1 and August 31, 2020, your refund has been taken into process on September 22, 2020. The estimated processing time is 4-6 weeks.

If the departure date of your cancelled trip was on or after September 1, 2020, your refund will be processed as soon as possible. According to current estimates, processing will start in early December at the earliest.

Any contacts regarding refunds can be sent to myynti@matkavekka.fi in English or in Swedish.

We thank our customers for their patience in this exceptional situation.

Matkavekka - TravelCo Nordic A/S

 

Matkavekka has been operating in Finland since 1973. Matkavekka's Finnish-speaking staff warmly thanks all customers, resale agents and partners for the past years.

Jaa tämä sivu sähköpostitse