Hyvä tietää

Valmistauduthan matkaasi huolella

Aikataulut  
Tarkista aina lähtöaika matkavahvistuksesta/ lipusta.

Henkilö- ja yhteystiedot
Matkavarausta tehtäessä pyydämme ilmoittamaan henkilö- ja yhteystiedot sekä mahdolliset erityistiedot (esim. erikoisruokavalio tai liikuntarajoitteisuus). Ilmoittakaa puhelinnumero, josta olette tavoitettavissa myös matkalle lähdettäessä ja matkan aikana. Näin varmistamme, että pystymme palvelemaan Teitä hyvin myös mahdollisissa poikkeustilanteissa. Läheisille on hyvä ilmoittaa jo etukäteen yhteystiedot matkan aikana, sillä matkanjärjestäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ikärajoitukset laivamatkoilla
Laivayhtiöillä on risteilyjä ja reittimatkoja koskevia ikärajoituksia. Jos ikärajavaatimus ei täyty, matkalla tulee olla mukana holhooja tai holhoojan kirjallinen valtuutus ja matkustuslupa. Laivamatkoja koskevat ikään liittyvät säännöt löydät sivuilta:

Tallink Silja: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/hyva-tietaa#3173390
Viking Line: http://www.vikingline.fi/fi/suomi/varaa-maksa-muuta/hyva-tietaa/ikarajat/

Henkilöllisyyden todistaminen sekä passi ja viisumimääräykset laivamatkoilla
Varustamo edellyttää, että matkustajalla tulee aina olla matkalla mukana viranomaisen myöntämä asiakirja, jolla hän voi tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa.Laivayhtiöt ja satamat noudattavat ISPS-säännöstöä (International Ship and Port Facility Security Code), joka velvoittaa laivayhtiötä ja satamaviranomaisia tekemään matkustusdokumenttien satunnaistarkastuksia. Henkilöltä, joka ei halua todistaa tai joka ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai kansalaisuuttaan ja ilmoittamaan sitä pyydettäessä, voidaan evätä pääsy alukselle. Huom! Matkustaja on lisäksi velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukana matkustuskohteen viranomaismääräysten edellyttämät matkustusasiakirjat (lisätietoja alla). Matkustaja on velvollinen ottamaan itse selvää passi- ja viisumimääräyksistä ja vastaa itse kaikista mahdollisista lisäkustannuksista, joita hänelle aiheutuu matkustusasiakirjojen puuttumisen vuoksi.

Matkustusasiakirjat ViroonPassi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Huom! Matkustusasiakirjana ei kelpaa mm. ajokortti, väliaikainen henkilökortti, alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettu henkilökortti tai ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti (esim. Suomen kansalaisella ei kelpaa Viron henkilökortti).

Matkustusasikirjat Ruotsiin: Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti) kansalaisia koskee passivapaus eli Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Henkilöllisyys on tarvittaessa voitava todistaa. Mikäli Pohjoismaiden kansalainen matkustaa ilman passia tai henkilökorttia on suositeltavaa, että hänellä on mukanaan jokin muu viranomaisen myöntämä asiakirja (esim. ajokortti tai muu viranomaisen myöntämä asiakirja). Viranomaiset voivat tarvittaessa vaihtaa matkustajan henkilöllisyyteen liittyviä tietoja henkilöllisyyden tarkistamiseksi.

Lapsen passi
Lapsella on oltava oma passi matkustamista varten 25.6.2012 lähtien. Lapset eivät voi enää matkustaa siten, että nimi on lisätty vanhempien passeihin. EU-maihin sekä Liechtensteiniin ja Sveitsiin matkustettaessa matkustusasiakirjana käy myös poliisin myöntämä virallinen, kuvallinen henkilökortti. Tämä koskee myös mm. Viron matkoja.

Pohjoismaiden välillä vallitsee henkilöiden vapaa liikkuvuus (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti). Pohjoismaiden kansalainen ei tarvitse matkustusasiakirjaa liikkuessaan muissa Pohjoismaissa. Henkilöllisyys ja jonkin Pohjoismaan kansalaisuus on kuitenkin voitava tarvittaessa osoittaa.

Passin henkilökohtaisuusvaatimus johtuu Euroopan unionin vuoden 2009 passiasetuksen muutoksesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 444/2009 jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta). Asetusmuutos edellyttää, ettei passissa voi olla merkittynä kuin yhden henkilön tiedot. EU:n jäsenvaltioille annettiin siirtymäaikaa kolme vuotta ja se umpeutuu 25.6.2012.

Suomessa myönnettiin vielä elokuussa 2006 passeja, joihin vanhempien lisäksi voitiin merkitä myös lapset. Nuo passit ovat edelleen voimassa olevia 10 vuoden passeja, joissa ei ole biometrisiä tunnisteita. Kesäkuun 26. päivästä lähtien vanhoja 10 vuoden passeja voidaan käyttää niihin merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka normaalisti passin ensisijaisen haltijan eli vanhemman osalta. Passiin merkityillä lapsilla ei mainitun päivämäärän jälkeen ole kuitenkaan enää matkustusoikeutta tällä passilla. On myös huomioitava, että esimerkiksi lentoyhtiöt soveltavat EU-lainsäädäntöä omassa toiminnassaan tarkastaessaan matkustajien matkustusoikeuden lennolle lähdettäessä.

Osanottajatodistus/matkalippu
Tarkista, että varausvahvistuksen tiedot, mm. matkustajien nimet ja matkapäivämäärät pitävät paikkansa. Mikäli olet varannut kuljetuksen tarkista, että lähtöaika ja lähtöpaikka sekä meno- että paluumatkalle näkyvät vahvistuksessa. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa tai niissä on puutteita, ota välittömästi yhteys toimistoomme.

Rokotukset ja lääkkeet
Matkailijan perusrokotuksia ovat mm. jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotteet. Tarkista rokotusten voimassaolo hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisätietoja matkailijan rokotuksista www.rokote.fi. Säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä kannattaa varata mukaan koko loman ajaksi. Pakkaa lääkkeet käsimatkatavaroihin alkuperäispakkauksissa.

Matkavakuutus
Suosittelemme matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen ottamista kaikille matkoille. Vakuutuksen saa kätevästi matkatoimistosta jo matkavarauksen yhteydessä.

Matkatavarat  
Huolehdithan, että kaikissa matkatavaroissa on nimi- ja yhteystiedot.

Ilmoittautuminen laivamatkoilla
Tarkista lähtösatama matkavahvistuksesta. Satamassa tulee olla tuntia ennen laivan lähtöä. Matka-Vekalla on satamissa oma lähtöselvityspiste, jonka tunnistat Matka-Vekka -kyltistä. Saat edustajaltamme maihinnousukortit osanottajatodistusta/matkalippua vastaan. Mikäli saavut satamaan Matka-Vekan kuljetuksella, noutaa kuljettaja maihinnousukortit puolestasi.

Kuljetukset laivamatkoille
Järjestämme laivalla tehtäville matkoille kuljetuksia satamaan useilta paikkakunnilta. Linja-auton lähtö- ja paluuaikataulu ilmoitetaan matkavahvistuksen yhteydessä. Bussin lähtöpaikalla on hyvä olla viimeistään kymmenen minuuttia ennen vahvistukseen merkittyä lähtöaikaa. Bussiin on mahdollista nousta vain ennakkoon ilmoitetulta pysäkiltä, sillä linja-auto ajaa vain niiden pysäkkien kautta, joista matkustajia on etukäteen ilmoittautunut. Linja-auto ei siis aina aja kaikkien reitillä olevien pysäkkien kautta. Ilmoita matkavarauksen yhteydessä puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa matkalle lähdettäessä. Paluukuljetus satamasta kotiin. Paluukuljetus lähtee pääsääntöisesti puoli tuntia laivan satamaan saapumisen jälkeen. Bussi voi odottaa matkustajia useammalta eri laivalta, jolloin odotusaika voi olla noin tunti. Matkavahvistuksessa ilmoitettu paluuaika on aina viitteellinen.

Ilmoittautuminen lentomatkoilla
Lähtöselvityksessä on hyvä olla ulkomaanlennoilla viimeistään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä ja kotimaanlennoilla tuntia ennen lähtöä. Lentomatkoilla saa kuljettaa lentoyhtiöstä riippuen veloituksetta 15-20 kg ruumaan menevää matkatavaraa sekä yhden 5-8 kg painoisen käsimatkatavaran (koko 56 x 45 x 25 cm). Käsimatkatavaraan ei saa pakata teräviä esineitä kuten veitsiä, saksia tai esim. pinsettejä. Myös nesteiden kuljetusta on rajoitettu. Nesteiden tulee olla pakattuna enintään 100 ml kokoisiin pakkauksiin, jotka mahtuvat läpinäkyvään, enintään litran kokoiseen uudelleen suljettavaan pussiin. Lentokoneen ruumaan menevissä matkatavaroissa voi kuljettaa suurempia määriä nesteitä kuin matkustamossa. Lisätietoja mm. nesteiden kuljetuksesta www.finavia.fi.

Hotelliluokitus  
Matkavekka käyttää omaa hotelliluokitusta (alla).
* Vaatimaton: Huoneissa niukka varustetaso. Sopii matkustajille, jotka etsivät edullista vaihtoehtoa.
** Vaatimaton keskitaso: Huoneissa on tarvittava kalustus ja perusmukavuudet.
*** Keskitasoinen: Hotellissa on palveluita. Huoneet ovat toimivat ja tarkoituksenmukaiset.
**** Hyvätasoinen: Hotellissa tasokkaat yleiset tilat ja hyvä palvelu. Huoneissa hyvä varustetaso.
***** Korkeatasoinen: Monipuoliset palvelut, ylelliset oleskelutilat ja tasokkaat huoneet.

Hotelliesittelyssä olevat tähdet kertovat hotellin tason. Plus-merkki tähden perässä nostaa luokitusta noin puoli tähteä ja miinus-merkki laskee sitä hieman.

Kylpylämatkoilla on erityyppisiä majoitusvaihtoehtoja
Perinteiset terveyskylpylät keskittyvät ennaltaehkäiseviin ja kuntouttaviin hoitoihin, eikä niissä yleensä ole isoja uima-altaita /allasosastoja. Kylpylähotelleissa on usein laajempi palvelutarjonta ja niiden allasosastot sopivat myös perheille. Hotelliesittelyssä on mainittu, mikäli hotellissa on esim. lastenallas.

Kylpylähoidot
Kylpylämatkaan sisältyvien kylpylähoitojen määrä ja kesto vaihtelevat. Hoitopakettien sisällöstä on kerrottu tarkemmin kylpyläesittelyn kohdalla. Useimmissa kylpylöissä on myös mahdollista varata lisähoitoja. Kansallisina juhlapyhinä hoitojen saanti tai hoitovalikoima voi olla rajoitettu.

Hotellivuorokausi
Hotellivuorokausi alkaa aikaisintaan klo 14. Huoneet luovutetaan lähtöpäivänä aamupäivän kuluessa.

Hotellien meluhaitat
Keskeisillä paikoilla sijaitsevissa hotelleissa on yleensä aina hieman meluhaittoja. Hotelliesittelyssä mainitut vilkasliikenteiset kadut, ravintolat ja mahdolliset rakennusprojektit tms. saattavat aiheuttaa meluhaittaa huoneeseen. Myös normaalit hotellin toimintaan liittyvät äänet, kuten hotellin vapaa-ajanohjelma, ilmastointi tai hotellin huoltotoimenpiteet saattavat aiheuttaa melua. Valitettavasti emme pysty takaamaan täysin hiljaista majoitusta.

Ateriat  
Matkan hintaan sisältyvät ateriat selviävät matkaesittelystä tai hinnastosta. Ruokajuomat eivät yleensä sisälly ateriaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Ilmoitathan erikoisruokavaliosta matkavarauksen yhteydessä, jotta voimme välittää tiedot eteenpäin yhteistyökumppaneillemme. Emme voi kuitenkaan taata erikoisaterioiden saamista matkakohteessa, tarjottavat erikoisateriat eivät välttämättä ole yhtä monipuolisia kuin normaalit ateriat. Kylpylämatkan hintaan sisältyy matkasta riippuen joko aamiainen, puolihoito tai täysihoito (tarkista osanottajatodistuksesta). Ateriat kylpylöissä ovat yleensä kotiruuan tyyppisiä, ja mm. kasviksia ja vihanneksia käytetään vähemmän kuin meillä. Kylpylät pyrkivät ottamaan erikoisruokavaliot huomioon mahdollisuuksien mukaan. Juomavetenä suosittelemme pullotettuja juomia. Puolihoitoon kuuluu aamiaisen lisäksi hotellista riippuen joko lounas tai päivällinen (tarkemmat tiedot hotelliesittelyn yhteydessä). Täysihoito sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen.

Retket
Retket toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä. Suosittelemme varaamaan esitteessä mainitut retket etukäteen Suomessa matkavarauksen yhteydessä, jolloin retken toteutuminen on varmempaa. Retkiohjelma kohteissa saattaa olla laajempi kuin esitteessä mainittu.

Kartat
Kaikki kartat verkkosivuilla ja esitteessä ovat suuntaa-antavia.

Matkustustiedotteet 
Osoitteessa www.formin.fi julkaistaan ulkoasiainministeriön matkustustiedotteet kohdemaittain. Suosittelemme tutustumaan niihin ennen matkaa.